Privacy policy - De Verkeersregelaars Centrale B.V. / VKRC


De Verkeersregelaars Centrale B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en gaat om die reden zorgvuldig om met eventueel door u verstrekte persoonlijke gegevens Internetvrijheid en privacy zijn ook voor “De Verkeersregelaars Centrale” erg belangrijk. Soms is het nodig dat u informatie naar ons verzend, bijvoorbeeld om te solliciteren.

In onze Privacy Policy willen wij u uitleggen hoe wij dit geregeld hebben. Lees alstublieft deze privacy policy vóór gebruik van de site of het invoeren van enige persoonlijke informatie. Wij moedigen u aan om de privacy policy bij elk bezoek te bezoeken, om zeker te weten dat u op de hoogte blijft van onze werkwijze met betrekking tot ontvangen persoonlijke informatie.

NB: de hier uiteengezette privacy policy geldt alleen voor deze website. Als u door wordt gelinked naar andere websites, lees dan de desbetreffende privacy policy geldende op die websites.

Onze Privacy Policy

Wet bescherming
Vanaf 1 september 2001 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht. De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt De Verkeersregelaars Centrale B.V.  zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan uw privacy.

Ontvangen van Informatie
Wij ontvangen persoonsgegevens, zoals namen, email-adressen etc. alléén wanneer deze vrijwillig worden ingevoerd door onze bezoekers. De ingevoerde informatie die u aanlevert wordt gebruikt om uw vragen in te willigen op onze website en om te communiceren tussen ons bedrijf en u.

Doel
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt De Verkeersregelaars Centrale B.V.  alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt heeft. Dat is ten bate van het communiceren met De Verkeersregelaars Centrale B.V.  

Bescherming tegen verdere verspreiding
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik opgeslagen. Verdere verspreiding laten wij niet toe.

Geheimhouding
De administratieve medewerkers van De Verkeersregelaars Centrale B.V.  hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging
De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van De Verkeersregelaars Centrale B.V.

Recht van inzage en correctie
U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die De Verkeersregelaars Centrale B.V.  over u in bezit heeft. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

Cookies
Een cookie is een klein bestand dat door De Verkeersregelaars Centrale B.V.  op uw computer geplaatst wordt. Dit doen we, omdat De Verkeersregelaars Centrale B.V.  af en toe van lay-out en/of inhoud veranderd. Om ervoor te zorgen dat u steeds op dezelfde website terecht komt slaan we via de cookie uw IP nummer op. Tevens gebruikt de website cookies en tracking technology genaamd Google Analytics. Cookies en Tracking Technology worden gebruikt om informatie zoals browser types, besturingssystemen, aantal bezoekers op de website en om beter te begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken.  Cookies helpen de bezoeker ook om het bezoek aan de pagina te veraangenamen. Persoonlijke informatie kan niet worden binnen gehaald via cookies, echter, als u in het verleden persoonlijke identiteitsinformatie hebt ingevoerd, kunnen cookies worden gelinked aan deze informatie. cookie en tracking informatie kunnen worden gedeeld met Google Analytics om onze website te voorzien van management statistieken.

Wijzigingen in deze Privacy policy
Deze privacy policy kan slechts enkel door De Verkeersregelaars Centrale B.V. worden gewijzigd. Wordt de privacy policy gewijzigd, dan zullen wij u informeren via deze website.

Vragen en contact
Heeft u vragen over deze Privacy Policy dan kunt u contact met ons opnemen.