ALGEMENE VOORWAARDEN - De Verkeersregelaars Centrale B.V. / VKRCALGEMENE VOORWAARDEN - DE VERKEERSREGELAARS CENTRALE B.V. / VKRC

Wij maken graag vooraf goede afspraken met onze klanten en relaties, zodat u en wij achteraf nooit voor verrassingen komen te staan. Onze projecten zijn goed gedefinieerd waardoor we een verschil in verwachtingen zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Voor alle gevallen waarin deze afspraken niet voorzien vallen wij terug op onze algemene voorwaarden. Hierin is onder andere vastgelegd hoe wij omgaan met aansprakelijkheid, vertrouwelijke informatie en privacy, betalings- en aflevercondities.

Onze algemene voorwaarden blijven bindend voor partijen. Verwijzingen naar enige andere algemene voorwaarden, voor of na het sluiten van deze overeenkomst hebben geen rechtsgevolg. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden