Algemene inkoop voorwaarden - De Verkeersregelaars Centrale B.V. / VKRCAlgemene inkoop voorwaarden - DE VERKEERSREGELAARS CENTRALE B.V. / VKRC

Wij maken graag vooraf goede afspraken met onze relaties en onderaannemers, zodat u en wij achteraf nooit voor verrassingen komen te staan. Onze projecten zijn goed gedefinieerd waardoor we een verschil in verwachtingen zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Voor alle gevallen waarin deze afspraken niet voorzien vallen wij terug op onze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden. Op al onze inkoop / inhuur zijn deze algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden versie 1 - Januari 2020 van De Verkeersregelaars Centrale B.V. van toepassing. Hierin is onder andere vastgelegd hoe wij omgaan met aansprakelijkheid, vertrouwelijke informatie en privacy, betalings- en aflevercondities.

Onze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden blijven bindend voor partijen. Verwijzingen naar enige andere Algemene Voorwaarden danwel Verwijzingen naar enige andere Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden anders dan die van De Verkeersregelaars Centrale B.V., voor of na het sluiten van deze overeenkomst hebben geen rechtsgevolg. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de toepasselijkheid van Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Klik hier om onze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden te downloaden